وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه:تلفیق تصاویر ماهواره ای و اطلاعات GIS جهت تهیه نقشه لند فرم، جزر و مد و مدل سه بعدی (موردی: شهرستان ساحلی جاسک)

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

در این فصل به کلیاتی از قبیل بیان مسئله، سئوال های اصلی تحقیق، هدف از انجام تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، ضرورت استفاده از RS, GIS,GPS و غیره پرداخت می شود. لازم به ذکر است که مواردی که در این فصل به آن پرداخته می شود شامل مواری است که در ارائه شفاهی طرح موضوع جهت تصویب به آن پرداخته شده است و سعی بر آن است که در ادامه تحقیق اهداف تعیین شده تحقق یابد.

 

 

 

1-2 بیان مسئله

 

نقشه لندفرم، شکل های مختلف سطح زمین و فرایندهای سهیم و مؤثر در تشکیل و تکوین آن را نمایش می دهد و تهیه آن در مناطق ساحلی، عموماً محدوده قانون مند ساحلی (CRZ) را شامل می شود. این محدوده بر طبق تعریف وزارت محیط و جنگل های كشور هند اراضی 500 متری از بالاترین خط مد به طرف خشكی و اراضی بین پایین ترین خط جزر تا بالاترین خط مد را شامل می شود .با توجه به اینکه این منطقه مرز بین خشکی و دریا را شامل می شود، جریان های آبی بالاخص جزر و مدهای دریایی لندفرم های خاصی را در این مناطق به جای خواهد گذاشت.

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 

تهیه نقشه لندفرم در این مناطق با بدست آوردن شناخت وضعیت نوار ساحلی، می تواند به برنامه ریزی و مدیریت بهتری از نظر صنعتی، تجاری، مسكونی، زیست محیطی، جهان گردی، توریستی و غیره منجر شود. تهیه نقشه لندفرم در محدوده قانون مند ساحلی از یک سو و تهیه مدل سه بعدی شهر با تفکیک مطلوب در محدوده ای فراتر از محدوده ی قانونمند ساحلی در کنار هم، درکی دقیق و واقعی از عوارض طبیعی و مصنوعی به دنبال خواهد داشت که در دو حیطه ی نظامی و صنعتی جهت نیل به اهداف آنها بسیار مثمرثمر خواهد بود.

 

نقشه لندفرم ها را می توان از روش مطالعات میدانی، با عملیات پیش پردازش و پس پردازش تصاویر سنجش از دور و با بهره گرفتن از اطلاعات مکانی و توصیفی موجود تهیه نمود. در این پروژه، نقشه لندفرم منطقه جاسک را بعد از بدست آوردن آمار جزر و مد در این منطقه، و متعاقباً تعیین محدوده قانون مند ساحلی و در ادامه، مدل سه بعدی شهر با تفکیک مطلوب در محدوده ای فراتر از محدوده ی قانون مند ساحلی با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره ای از قبیل Landsat،1  Cartosat و Aster تهیه و برای اعتبار سنجی، مقایسه ای بین مطالعات میدانی محدود و این نتایج انجام خواهد گرفت.

 

در نهایت علاوه بر مقایسه عملکردی که بین تصاویر ماهواره ای مختلف جهت تهیه نقشه لندفرم و مدل سه بعدی منطقه صورت می گیرد، سعی خواهد شد تا با بهره گیری از ویژگیهای منحصر به فرد هر کدام از تصاویر به طور جداگانه و تلفیقی از آنها با داده های میدانی و همچنین اطلاعات مکانی و توصیفی موجود منطقه، بهترین نقشه لندفرم و مدل سه بعدی منطقه تهیه گردد


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود پایان نامه ارشد : تعیین مولفههایتاثیرگذاربر مشارکتشهرونداندر انتخابات ریاستجمهوریپایان نامه رشته زبان انگلیسی:The impact of silent and freeze-frame viewing techniques of video materials on the intermediate EFL learners` listening comprehension »