وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد : بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

نیروی انسانی مهمترین ركن یک سازمان است و موفقیت یا عدم موفقیت سازمان، ارتباط تنگاتنگی با عملكرد كاركنان آن دارد . در سالهای اخیر سازمان ها سعی كرده اند از طریق ایجاد انگیزش در نیروی انسانی آنها را به مشاركت مفید و سازنده در طرح هایی كه به وسیله سازمان رو به گسترش است وادارند(عسگریان، 1378). هر قدر کارکنان از انگیزه كاری بالاتری برخوردار باشد به همان میزان می تواند در سازمان از كارایی بیشتری برخوردار گردد. یافته های پژوهشی بیانگر این مطلب است كه کارکنانی كه دارای انگیزه بالاتری هستند، مشتریان از رضایت بالاتری برخوردار می شوند .

 

ارضاء نیازهای روانی اجتماعی همچون اعتبار، احساس تعلق، مسئولیت و مشاركت، ارضاء نیازهای شناختی مانند چالش ها، خلاقیت، وظایف متنوع، … و در نهایت عامل مادی هم در گروه عوامل انگیزشی یا نیروی پیش برنده، در حرفه و شغل قلمداد می شوند( هاگمن، 1992،ترجمه ی گودرزی1380 ). بر اساس یافته های هرزبرگ، اگر مردم از شغل خود ناراضی باشند منظورشان محیط و شرایط كار است كه شامل امنیت شغلی، زندگی شخصی، شرایط كار، حقوق، قوانین سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی و مدیریت، روابط متقابل با همكاران و

دانلود مقاله و پایان نامه

 سرپرستان است. اگر عوامل فوق تأمین نشود افراد احساس نارضایتی خواهند كرد (میركمالی، .(1371 در تعریفی كه از بهداشت روانی ارائه شده است، عواملی همچون سطح بالای حرمت نفس، رضایت از زندگی و پرتوان بودن، پایین بودن سطح افسردگی كه شامل درماندگی روانی، ناامیدی، تنش، عصبانیت، خستگی، خلق افسرده و سرشكستگی است، به عنوان عوامل موثر در بهداشت روانی تعریف شدند كه بی ارتباط با رضایت از شغل نیستند و در حقیقت رابطه ی تنگاتنگ با رضایت و انگیزه شغلی دارند. علاقمندی به شغل و رضایت از آن حالت هیجانی مثبت و لذت بخشی است كه در نتیجه ارزشیابی فرد از كار خود و تجارب كاری به دست می آید.

 

بر اساس اهمیت شغل کارمند بیمارستان و عواملی كه بر رضایتمندی آنان و انگیزش آنان مؤثر است و تأثیر آن بر کامندان جوان، ضروری است كه عوامل كاهش دهنده انگیزه آنان شناسایی شده و راهكارهای خروج از این وضعیت بررسی گردد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان آباده انجام شده است.

 

 

 

1-2-                        بیان مسأله

 

سازمان های بهداشتی و درمانی به علت اهمیت وظیفه ای که در زمینه پیش گیری مراقبت و درمان بر عهده دارند از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار می باشند و نارضایتی شغلی کارکنان مراکز درمانی موجب پایین آمدن کیفیت خدمات ارائه شده و در نهایت نارضایتی بیماران خواهد شد و توجه به نظرات و خواسته های آنان در واقع توجه به بهداشت و سلامت است(جهانی و دیگران، 1389). در این تحقیق ما بنا داریم دیدگاه مدیران بیمارستان را نسبت به انگیزه های شغلی کارکنان خود مورد بررسی قرار دهیم و به بیان این مسئله که چه عواملی باعث انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان می شود  بپردازیم .بطور کلی برای هر مدیری در هر سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان امری مهم است آنها در واقع پیگیر علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان خود هستند و کنکاش در مسئله انگیزش برای آنها امری اساسی است، ما در مجموع در این تحقیق به پاسخ این سوالات می پردازیم ،چراهای رفتار آدمی و اینکه چرا انسان در سازمان (بیمارستان )کار می کند ،چرا برخی افراد فعال و برخی کم کارند؟ علت بی علاقکی به شغل و علاقه آنها چیست؟ و اینکه چه عواملی به طور مسقیم بر انگیزش شغلی کارکنان (بیمارستان)تاثیر گذار است؟ این سوالات و بسیاری دیگر در این تحقیق پاسخ داده خواهند شد.


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه ارشد:بررسی استراتژی‌های بازاریابی جهت توسعه صادرات كارخانجات سیمان ایراندانلود پایان نامه:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج »