وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

 

 

 

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد گیلان

 

گروه زبان انگلیسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی

 

عنوان

 

بررسی راهبردهای درک شنیداری بکار گرفته شده توسط زبان آموزان ایرانی

 

استاد راهنما

 

دكتر رامین رحیمی

 

استاد مشاور

 

دكترفریدون وحدانی

 

شهریور 1393

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده

 

 

 

هدف اصلی این تحقیق شناسایی راهبردهای مربوط به مهارت شنیداریست كه فراگیران مذكر و مونث زبان انگلیسی در ایران  انتخاب میكنندوهمچنین مقایسه این راهبردهابین دو گروه (مذكر و مونث).بنابراین با اجرای آزمون تعیین سطح آكسفورد 76  نفرازدانشجویان زبان انگلیسی با گرایشهای مختلف انتخاب شدند. در مرحله بعد به دو گروه ٣8 نفری تقسیم شدند تا به سوالات پرسشنامه ی راهبردهای شنیداری چنگ (٢٠٠2)  با سی سوال كه در مقیاس لیکرت، جهت تعیین راهبردهای انتخابیشان  پاسخ دهند. سپس داده های جمع آوری شده در آزمون های آماری شامل آزمون توصیفی و آزمون (Mann Whitney U)اجرا شد. بر اساس یافته ها ی تحقیق، شركت كنندگان از راهبردهای فراشناختی نسبت به راهبردهای شناختی و اجتماعی-عاطفی بیشتر استفاده میكردند. علاوه بر این چون متغیرجنسیت در انتخاب راهبردها موثر بوده،نتیجه تحقیق میتواند برای سیاستگذاران آموزشی، نویسندگان كتابها ی درسی زبان، مدرسان و استادان زبان خارجی در ایران موثر باشد بویژه اینكه فراگیران زبان خارجی  براساس جنسیت در كلاسهای درسی  جدا  از هم مینشینند.

 

کلید واژه ها: راهبردهای شنیداری، راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی

 

Table of Contents

 

 

 

Title                                                                                                        Page

 

 

 

Chapter 1: Introduction

 

1.2 Significance of the Study……………………………………………………………………………………7

 

 

 

Chapter Two: Review of the Literature

 

2.3.1. What Is Listening?……………………………………………………………………………..28

 

 

 

Chapter Three: Methodology

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 

 

 

 

 

Chapter Four: Results

 

 

 

Chapter Five: Discussion

 

 

 

 

 

 

 

List of Tables

 

Table                                                                                                              Page

 

 

 

 

 

 

 

List of Figures

 

 

 

Table                                                                                                              Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

The main goal of this investigation was to identify the listening strategies of Iranian male and female foreign (English) language learners and to compare the listening strategies of both groups of research participants. To investigate, 76 undergraduate students of different major of English were selected via administrating the Oxford Placement Test (OPT).Then, they were divided into two groups of 38asked to complete Cheng’ s (2002) 30-item Listening Strategyin the Likert-scale format to identify the listening strategies they  use. Then the data gathered were run through statistical tests, including descriptive test and Mann Whitney U-test. Based on the findings of the studythe listeners usedmore metacognitive strategies than cognitive and socio-affective strategies respectively.In addition, as gender influenced selecting the types of strategies for listening, it can be efficient for policy makers, syllabus designers, practitioners and instructors especially in Iran where classrooms are separated according to students’gender.

 

Key words:Listening Strategies, Metacognitive Strategies, Cognitive Strategies, Socio-affective Strategies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter One

 

Introduction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0. Introduction

 

Listening has become an important part of manysecond or foreign language (L2)programs,as both it is a means to access various sources of knowledge and it is a criterion to determine whether an EFL learner is a competent language performancer or not. Teachers can help students improve their listening competence by equipping them with effective listening strategies and skills.In fact,its importance is influenced by the overwhelming amount of listening input in everyday life.

 

Despite its importance,listening is not an easy skill to master,especially listening in ESL or EFL contexts.Teachers look for the methods to find a way to enhance listening profeciency.Researchers and educaters know that learning strategies are necessary for  EFL learners to be a successsful one.Many reseachers have investigated on learning strategies to find which strategieas can improve learning and especially listening skill.

 

Chamot (2005) believes that Learning strategies are the thoughts and actions that individuals use to accomplish a learning goal. A lot of investigations in 1970s show the importance of learning strategies. The results mention that learners’ own creative and active participation play an important role in their success in spite of having much aptitude and motivation.


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Reading William Gibson’s Trilogy; Neuromancer, Count Zero, and Mona Lisa Overdrive, In the Light of Jean Baudrillard’s Theoپایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigation on Rheological Behaviour of Dually Modified Cassava Starch/k-Carrageenan as Gelatin Alternative in Pharmaceutical Hard Capsules »