وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۷-۵ کاربرد حضور ذهن در قالب کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن – 5 "

 
تاریخ: 21-09-01
نویسنده: نویسنده محمدی

 

دلیل دیگر را می توان در مسئله بر شمرد که نظریه های اخیر اساس آسیب شناسی روانی را در یکی از کارکردهای بنیادی تر شناختی یعنی توجه جستجو می‌کنند که در مانهای ستنی شناختی تأکید چندانی به آن نشده است. به عبارتی دیگر در بسیاری از اختلال های روانشناختی بدکارکردهای توجه شناسایی شده است. دلیل دیگر را می توان در این مسئله بر شمرد که نظریه های اخیر اساس آسیب شناسی روانی را در یکی از کارکردهای بنیادی تر شناختی یعنی توجه جستجو می‌کنند که در درمان‌های منطقی شناختی تأکید زیادی پر آن نشده است. به عبارت دیگر در بسیاری از اختلال های روانشناختی بدکارکردهای توجه شناسایی شده است. دلیل دیگر را می توان در این مسئله بر شمرد بسیاری از آنچه که طی چالش با افکار غیر منطقی با بیمار زیر سوال می بریم در روانشناسی اجتماعی به عنوان سافته های واقعی پذیرفته شده است.(ولستاد و همکاران[۶۲]، ۲۰۱۱).

 

عامل دیگر بیش کلی گرایی در زمینه ی حافظه سر گذشتی است که نقص عصب روانشناختی است و به عنوان یک عامل آسیب پذیری در افسردگی شناسایی شده است. به دلیل این ویژگی بیمار افسرده در چالش با افکار منفی به ویژه در حالت‌های خلقی دچار مشکل خواهند شد و تأکید ویژه درمان‌های شناختی رفتاری بر چالش ورزی با شکست مواجه خواهد ساخت. در درمان فردی بارها این مسئله در کار با بیماران مشاهده شده است.

 

۲-۷-۵ کاربرد حضور ذهن در قالب کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن

 

رویکرد کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن [۶۳]MBSR در سال ۱۹۷۹ در دانشگاه ماساچوست به رهبری کابات زین با دو هدف اساسی توسعه داده شد: اول آنکه هدف آن بود که از این برنامه قالب جدید طب مراقبت‌های بهداشتی برای بیماری های مختلف از پسوریازیس تا سرطان به کار گرفته شود. اغلب مطالعاتی که با برنامه MBSR انجام شده است در خصوص اختلال مزمن بوده اند و نتایج امیدوار کننده ای هم به دست داده‌اند. (بایر، ۲۰۰۳).

 

  1. Singh, Lancioni, Singh Joy, Winton, Sabaawi & Wahler ↑

 

  1. Sowislo & Orth ↑

 

  1. Needham, Mezuk, Bareis, Lin, Blackburn, & Epel ↑

 

  1. Mindfullness ↑

 

  1. .kbat ↑

 

  1. .bayer ↑

 

  1. William ↑

 

  1. .Zin ↑

 

  1. Rendye J.Semple ↑

 

  1. Jennifer lee ↑

 

  1. . Reynolds test ↑

 

  1. .Frenj ↑

 

  1. Jonson ↑

 

  1. .Peida ↑

 

  1. Espens ↑

 

  1. Janet ↑

 

  1. Kelly ↑

 

  1. Curry et al. ↑

 

  1. Nash et al. ↑

 

  1. Shtayermman ↑

 

  1. Williams et al. ↑

 

  1. Ramel et al. ↑

 

  1. Nolen-Hoeksema ↑

 

  1. Hofmann et al. ↑

 

  1. Beckerman & Corbett ↑

 

  1. Beckerman & Corbett ↑

 

  1. Ma & Teasdale ↑

 

  1. Osborn et al. ↑

 

  1. National comorbidity survery ↑

 

  1. . world health organization ↑

 

  1. . Sartorius, N ↑

 

  1. Potek ↑

 

  1. Frala et al. ↑

 

  1. CHAMBLESS & OLLENDICK ↑

 

  1. . FOA , E.B ↑

 

  1. . KOZAK, M.J ↑

 

  1. Tanay et al. ↑

 

  1. Chilvers et al. ↑

 

  1. scudelski ↑

 

  1. Greenman ↑

 

  1. . Violence ↑

 

  1. . Impulse ↑

 

  1. Teasdale et al. ↑

 

  1. . Tyson, phyllis,ph.D. ↑

 

  1. . Self – Confident ↑

 

  1. . Conflict ↑

 

  1. . Pitzer,K.,1990. ↑

 

  1. . Self-Esteem ↑

 

  1. . Congnitive ↑

 

  1. . Guilt ↑

 

  1. . Physical ↑

 

  1. Semple et al. ↑

 

  1. Chronic Pain ↑

 

  1. Macgill-Melzack pain rating index (PRI) ↑

 

  1. Quality ↑

 

  1. Intensity ↑

 

  1. Profit Mood States (POMS) ↑

 

  1. GENERAL SEVERITY INDEX (GSI) ↑

 

  1. Revised Hopkins Symptom Checklist (SCL-90-R) ↑

 

  1. Carmody et al. ↑

 

  1. . Toronto ↑

 

  1. Vøllestad et al. ↑

 


فرم در حال بارگذاری ...

" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ب – دیدگاه‌های ارائه شده درباره ماهیت حضانت – 4 " »