وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

 

عنوان : بررسی و تحلیل سبک­ شناسی آثار علیرضا قزوه

 

 

 

دانشکده­ی ادبیّات و زبان­های خارجی

 

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

 

 

پایان نامه ­­ برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

 

در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری

 

 

 

عنوان:

 

بررسی و تحلیل سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر عسگر صلاحی

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر ابراهیم رنجبر

 

 

 

 

 

پاییز 1393

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول: کلیّات پژوهش

 

1-1-بخش اول: کلیات.. 2

 

1-1-1-بیان مسئله. 2

 

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی.. 3

 

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک… 3

 

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک… 3

 

1-1-1-4-انواع سبک نو. 4

 

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش… 5

 

1-1-3-پیشینه­ی تحقیق.. 5

 

1-1-4- اهداف پژوهش… 6

 

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه 7

 

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه 7

 

1-2-2-زندگی ادبی.. 7

 

1-2-3-آثار 7

 

1-2-4-مسؤولیت‌ها 8

 

1-2-5-جوایز. 8

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری

 

2-1-بخش اول: سبک­شناسی.. 10

 

2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری.. 11

 

2-2-1-ادبیات دفاع مقدس… 12

 

2-2-2-شعر اعتراض… 13

 

2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری.. 13

 

فصل سوم: بحث و بررسی

 

3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه 16

 

3-1-1-سبک­شناسی داستان. 16

 

3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه 16

 

3-1-2-1-ویژگی زبانی.. 16

 

3-1-2-2-ویژگی­های ادبی.. 19

 

3-1-2-3-ویژگی فکری.. 22

 

3-2-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

 

3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

 

3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی.. 25

 

3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی.. 27

 

3-2-2-3-تکرار کلمات.. 28

 

3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب.. 30

 

3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری.. 31

 

3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها 32

 

3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. 33

 

3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست.. 34

 

3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی.. 35

 

3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه 37

 

3-2-3-1-تشبیه. 37

 

3-2-3-2-تشخیص… 39

 

3-2-3-3-تلمیح.. 41

 

3-2-3-4-واج­آرایی.. 43

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 

3-2-3-5-مراعات نظیر. 45

 

3-2-3-7-تضاد و طباق.. 46

 

3-2-3-8-حس­آمیزی.. 47

 

3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه 48

 

3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس… 48

 

3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی.. 60

 

3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی.. 62

 

3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض… 69

 

3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.. 78

 

فصل چهارم: نتیجه ­گیری

 

نتیجه گیری.. 86

 

فهرست منابع و مآخذ. 89

 

بیان مسئله

 

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهده­ این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­است.

 

او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده ­است و چون رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­است و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­است.

 

وی آثار زیادی در حوزه­ مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و… بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.

 

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

 

نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی بررسی شده­است. از ویژگی­های ادبی وی­، استفاده فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شده­است.

 

 

 

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی

 

از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن است (­شمیسا، 1382: 11)

 

 

 

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک

 

واژه­ی سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.

 

سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)

 

سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده می­ شود. (همان: 10)

 

سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)

 

 

 

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک

 

آنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره است­. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­است:

 

سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم

 

سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم

 

سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم

 

سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم

 

سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم

 

دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

 

سبک حد واسط یا دوران مشروطیت: نیمه اول قرن چهاردهم

 

سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: 13)

 

سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی  به­شمار می­رود.

 

سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنت­شکنی است. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان است، بندی و سدی برای شاعران دانستند. به­همین خاطر ایرج میرزا با شعر “انقلاب ادبی” زمینه بروز شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه” افسانه ” از نظر شکل­ و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازه­ای دیده می­ شود. قوه­ی تخیل نیز در آن بیشتر شده­است. (همان: 463)

 

 

 

1-1-1-4-انواع سبک نو

 

در شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بوده ­است:

 

شعر آزاد: وزن عروضی دارد ولی جای قافیه­ها مشخص نیست.

 

شعر سپید: هر چند آهنگین است ولی وزن عروضی ندارد و جای قافیه­ها مشخص نیست.

 

شعر موج نو: نه­تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در ارائه مطالب و نحو خاص بیان و بطور کلی در تخیل شعری­است. (همان: 346)

 

آنچه در­ بررسی سبک­شناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد، ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آن اثر است. (غلامرضایی، 1377: 249)

 

در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه می­ شود و در ویژگی­های ادبی به صناعات و آرایه­های ادبی و در ویژگی­های فکری به اندیشه­ها ودیدگاه ­های نویسنده و یا شاعر توجه می­گردد. (همان: 256)


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مکروحیله درسمک عیاردانلود پایان نامه ارشد : بررسی کارکرد و معنای تکواژ «وا» در بعضی از تفسیرهای کهن قرآن به زبان فارسی »